سایر خدمات (گروه O)

O1 - بک آپ گیری فیزیکال


سرویس کد O1 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در این سرویس بصورت هفتگی، ماهیانه و فصلی
از وب سایت شما بک آپ گرفته شده و بصورت
فیزیکال (لوح فشرده) ذخیره می گردد و در صورت
بروز خطا آخرین بک آپ برگردانده می شود.

پایه قیمت از 100.000 تومان
شرط لازم = دسترسی کامل به هاست ✅

O2 - ورود اطلاعات


سرویس کد O2 (⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در دیتا اینتری خدمات جابجایی محتوا از
وب سایت قدیمی به سایت جدید صورت
می پذیرد. در این سرویس با توجه به حجم،
نوع اطلاعات و ... قیمت مشخص می گردد.

پایه قیمت از 150.000 تومان
شرط لازم = دسترسی کامل به هاست و سایت ✅