خدمات هاست و دامین (گروه H)

HL1 - هاست لینوکس حرفه ای


سرویس کد HL1 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
میزان فضا = 8GB
ترافیک ماهیانه = 20GB / ماهانه
ایمیل = 8 عدد
سیستم عامل = لینوکس
موقعیت هاست = ایران

قیمت = 45000 تومان / ماهیانه

HL2 - هاست لینوکس تجاری


سرویس کد HL2 (⭐⭐⭐) پیشنهاد ویژه
شـــرح سرویس
میزان فضا = 4GB
ترافیک ماهیانه = 10GB / ماهانه
ایمیل = 4 عدد
سیستم عامل = لینوکس
موقعیت هاست = ایران

قیمت = 32000 تومان / ماهیانه

HL3 - هاست لینوکس عادی


سرویس کد HL3 (⭐)
شـــرح سرویس
میزان فضا = 2GB
ترافیک ماهیانه = 4GB / ماهانه
ایمیل = 1 عدد
سیستم عامل = لینوکس
موقعیت هاست = ایران

قیمت = 24000 تومان / ماهیانه

HD1 - ثبت دامنه ir. و بین المللی


سرویس کد HD1 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در این سرویس دامنه بین المللی و یا داخلی ir.
به نام و ایمیل مشتری ثبت گشته و از نظر
ارزش سئویی باید دامنه 5 ساله خریداری گردد.
تمام دسترسی دامین در اختیار مشتری می باشد.

پایه قیمت = 15.000 تومان (دامنه ir.)
شرط لازم = ارائه یک ایمیل فعال ✅

HR - ریدایرک کردن دامنه


سرویس کد HR (⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در این سرویس می توانید هر دامنه اضافی
که برای وب سایت خود خریداری نموده اید
را به سایت اصلی متصل نمایید. با این روش
دامنه مورد نظر، سایت اصلی را نشان خواهد داد.

قیمت = 25.000 تومان (هر دامنه)
شرط لازم = دسترسی به پنل دامنه✅