خدمات دیجیتال مارکتینگ (گروه D)

D1 - تبلیغات بنری


سرویس کد D1 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در این سرویس با توجه به بودجه مورد نظر مشتری
تبلیغات کلیکی در سایت های پر بازدید به صورت بنر
متحرک و ثابت با جایگاه نمایش دوره ای و یا ایستا
صورت می گیرد که تعداد بازدید ها به جزء قابل ارائه می باشد.

قیمت پایه از 50.000 تومان
شرط لازم = C5 یا C8 ✅

D2 - تبلیغات اینستاگرام


سرویس کد D2 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
تبلیغات در اینستاگرام از طریق اینفلوئنسرها با
انتشار تبلیغ پست و یا لایو از طریق پیج های
پر بازدید صورت می گیرد و همچنین می توان
با افزایش فالوور تاثیر به سزای را ایجاد نمود.

قیمت پایه از 200.000 تومان
شرط لازم = صفحه اینستاگرام ✅

Google Ads - D3


سرویس کد D3 (⭐⭐⭐⭐⭐)
شـــرح سرویس
در این سرویس می توانید به هر میزان پرداخت ریالی،
کلمه مورد نظر سایت خود را در صفحه اول گوگل
به جستجو کنندگان آن کلمه نشان دهید و به ازای
هر کلیک، از مبلغ شما کسر خواهد گردید.

قیمت پایه از 50.000 تومان
شرط لازم = کلمه کلیدی ✅