قوانین و مقررات گوگل فرست


شرکت دانش پرداز مهر به قوانین و مقررات ذیل پایبند است و کاربران وب سایت با ورود به وب سایت های زیرمجموعه این شرکت به صورت پیش فرض باید این صفحه را مطالعه نمایند.


این شرکت مختار است متن قوانین و مقررات خود را در صورت لزوم ویرایش و به اطلاع مشتریان برساند.


ویرایش قوانین و مقررات بدون اطلاع قبلی قابل انجام و فقط در وب سایت به صورت پاپ آپ یا حالت های مشابه جهت اطلاع مشتریان حاضر در وبسایت و مشتریان قبلی نمایش داده خواهد شد.


هرگاه شخصی از یکی از خدمات مجموعه دانش پردازمهر چه به صورت آنلاین و چه به صورت قراردادی استفاده نماید آگاهی خود را از این قوانین و مقررات اعلام می دارد.


وب سایت خدمات گوگل فرست مشتمل بر بسته های خدماتی در زمینه وب سئو و بازاریابی دیجیتالی است.


خدمات ارائه شده در قالب بررسی و آنالیز محدود به گزارشی است که کارشناسان شرکت در پاسخ به بسته خریداری شده توسط مشتری به آن ارایه می نماید.


خدمات ارائه شده در قالب بررسی و آنالیز محدود به گزارشی است که کارشناسان شرکت در پاسخ به بسته خریداری شده توسط مشتری به آن ارایه می نماید.


بسته های خدماتی ارائه شده مانند طراحی سایت با اطلاعات بیشتر درج و توضیح داده شده است و وظایف این شرکت محدود به شرح هر سرویس است که در محل مربوط به آن درج شده است.


بسته های خدماتی ارائه شده مانند طراحی سایت با اطلاعات بیشتر درج و توضیح داده شده است و وظایف این شرکت محدود به شرح هر سرویس است که در محل مربوط به آن درج شده است.